2007-1-23 (Tue) (Day 4)

真係唔係幾想講,聽人講 李子雋 之前又給人騙左!

佢用八達通交左三百蚊籃球訓練班費用後,個教練竟然叫佢「你唔駛再練啦!」

但對於三百蚊恕不退還,我地班主任何 sir 亦有教其他班體育,「呢個阿 sir 我都唔鐘意佢,算啦!」

我只能 – 唉……  =_="

__________________________________

2007-1-24 (Wed) (Day 5)

以上聽中學同學羅祖鑒講,至於梁健聰話唔係真,並全數退款,咁我就真係唔知啦,sorry! ^^"

廣告

對「2007-1-23 (Tue) (Day 4)」的一則回應

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s